FANDOM


Oslobodilacka Vojska Ardanije osnovana je nakon pada rezima Ajdanana od onog dela rezima koji nije hteo da se preda . Pretpostavlja se da je OVA osnovao licno Ajdanan za koga se tvrdilo da se nalazi u Iranu gde se navodno i vrsila obuka pripadnika OVA , a organizacija je navodno finansirana sa 2 milijarde dolara iz narodne banke Ardanije sa kojima je Ajdanan nestao. Sve do 2000 godine pripadnici OVA su se nalazili u malom broju u Ardanijskim sumama dok potpuno nisu istrebljeni od strane NATO 2000 godine . Vrsli su brojne teroristicke napade i politicka ubistva a poslednje delovanje organizacije bile je u Oktobru 2003 godine . Tvridlo se da je par godina ranije najverovatnije preminuo Ajdanan te da se organizacija i dotok finansija polako gasio.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.